วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แต่งหน้า นวดหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์


ภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ก่อน - หลังวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555ที่จังหวัดสุพรรณบุรี การใช้ผลิตภัณฑ์ นิวทรีแพลน ในนาเผือก 3 ไร่ วันที่ 8-7-2555